Filtry

lohou plynovho filtru je odluovat mechanick neistoty, kter se nachzej v proudcm plynu. Jejich uit je dleit v ppad, e vyadujeme bezporuchov chod a dlouhou ivotnost zabudovanch armatur (regultory tlaku plynu, plynomry, kompresory, atd).

Technick paramerty
 PN  6
 Teplota okol  -20C a +80C
 Filtr. medium  zemn plyn, PB, a jin neagresivn plyny, kter za
 provoznch podmnek nekondenzuj
 Umstn  libovoln
 Materil tlesa  hlinkov slitina
 Materil vloky  Solidur
 Hustota vloky  50 - 70 mm


drba
Filtr pracuje bez dohledu. Pro bezpen a spolehliv chod se doporuuje kontrolovat tlakov diference. Maximln povolen diferentn tlak je 100 mbar. Filtr nepotebuje dnou speciln pi ani drbu, pouze v ppad zanesen filtran vloky jej vmnu.
Obecn vlastnosti
KF - 25 je pm plynov filtr s hlinkovm tlem. Doporuen k ut pro filtraci plynu ped regultory KHS/40.
KF - 25L je rohov filtr s hlinkovm tlem vhodn pro regultory KHS/100.
Uitm tchto doporuench filtr ped regultory a plynomry zabezpete jejich dlouhodobou a spolehlivou funkci.


Vechna prva vyhrazena. © 2005 - 2013 by M+M Market.cz